Synthese

Synthese van de tekst Cameraratoezicht in de openbare ruimte. Weten mensen wel dat er camera's zijn, en voelen zij zich er veiliger door?

Dit artikel gaat over een wetenschappelijke onderzoek waar men men de vraag stelde of mensen zich bewust zijn van cameragebruik op publieke plaatsen? Men beschrijft wat effectief cameragebruik inhoudt en toets of de theorie klopt met de werkelijkheid. Men komt tot de besluiten dat dit helemaal niet het geval. Vervolgens bekijkt men of men aan deze problematiek 'iets kan doen' met bepaalde maatregelen.

Deze tekst is interessant en brandend actueel. Het is duidelijk dat dit thema openstaat voor debat.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License