Specialisten

Specialisten Hendrik

 • Geelhoed
 • Welsh & Farring
 • Ditton
 • Flight
 • Pawson en Tilley
 • Honness en Charman
 • Thomas en Thomas
 • Lanier & Henry
 • Box, Hale & Andrews

Specialisten Gunther

Johan Goethals
Anne Groenen

Specialisten Hanne

 • ANDREWS (2001)
 • BLOM (2008)
 • VAN DEN BOGAART, MESMAN SCHULTZ & MUIJEN (2003)

==> uitgebreider
1. volledige naam: Van den Bogaart Peter H.M.
2. hoe gevonden: hij stond vermeld in de literatuurlijst
3. functie: hij staat in voor volgende zaken: jeugd, gezinsbegeleiding, jeugdbescherming, jeugdgezondheidszorg, diagnostiek, geestelijke gezondheidzorg, kwaliteitszorg, methodiekontwikkeling, evaluatie, pedagogiek, onderwijskunde en jeugdhulpverlening
4. contactgegevens: Van den Bogaart P.H.M.
5. publicaties:
ZANDBERG, T., VAN DEN BOGAART, P., MESMANS SCHULTZ, K., WAN WIJCK, R., NIJHUIS, G. & Groen, P. Methodiekontwikkeling & onderzoek. SWP, Utrecht, 1994, 67p.

BOGAART, P.H.M. van den, MESMAN SCHULTZ, K., & MUIJEN, H. (2003). De Glen Mills School: onderzoeksresultaten betreffende achtergronden van de studenten en de behandelingsresultaten Groningen: E&M Syntax

MESMAN SCHULTZ, K., BOGAART, P.H.M. van den, & MUIJEN, H. (2001). De Glen Mills School: onderzoek naar twee jaar implementatie, ontwikkeling en uitvoering van het programma en de effecten ervan Leiden: WOJ / COJ

 • DUBNOV (1986)
 • FARRINGTON, DITCHFIELD, HANCOCK, HOWARD, JOLLIFFE, LIVINGTON & PAINTER (2002)
 • GRISSOM (1989)
 • HILHORST & KLOOSTER (2004)

==> uitgebreider
1. volledige naam: Hilhorst N.C.
2. hoe gevonden: hij stond vermeld in de literatuurlijst
3. functie: hij staat in voor jeugdzorg, jeugdbeschermin en jeugdbeleid
4. contactgegevens: Hilhorst N.C.
5. publicaties:
HILHORST, N. & KLOOSTER, E. (2004). Programma-evaluatie van de Glen Mills School Amsterdam: DSP-groep

==> uitgebreider
1. volledige naam: Klooster E.
2. hoe gevonden: hij stond vermeld in de literatuurlijst
3. functie: DSP-groep BV
4. contactgegevens: Klooster E.
5. publicaties:
HILHORST, N. & KLOOSTER, E. (2004). Programma-evaluatie van de Glen Mills School Amsterdam: DSP-groep

 • VAN DER LAAN (2004)
 • NIEUWKERKE & ONNINK (1998)
 • VELZEN & BROEKHUIJS (2008)
 • VOGELVANG, KNIBBE, VELDKAMP & VELTKAMP (2006)
 • WARTNA, KALIDIEN, TOLLENAAR & ESSERS (2006)

vragen:
1) hoe zou u criminaliteit en overlast definiëren?
2) is het moeilijk om met jeugdcriminelen om te gaan die in een gesloten instelling verblijven?
3) kan een gesloten instelling een oplossing bieden in verband met criminaliteitsprobleem?

Specialisten Jan-Willem

Vragen
1) Welke definitie zou u geven aan overlast?
2) Is overlast een huidig maatschappelijk probleem of vinden we er ook sporen van terug in het verleden?
3) Ziet u een evolutie van het type overlast dat zich stelt?

Specialisten Ilse

 • Huls
 • Schreuder
 • Achterhuis
  • Naam: Achterhuis
  • Voornaam: Hans
  • Hoe opgespoord: Hij stond vermeld bij een bron in mijn artikel.
  • Functie: Nederlands emeritus hoogleraar filosofie
  • Contactgegevens: Hier kan je contact opnemen met Hans Achterhuis
  • Publicaties:
   • 2008: Met alle geweld: Een filosofische zoektocht. Rotterdam: Lemniscaat
   • 2007: Lof en troost van de filosofie. Amsterdam: Ambo
   • 2006: Utopie. Amsterdam: Ambo.
   • 2003: Werelden van tijd. Stichting Maand van de filosofie.
   • 1999: Politiek van goede bedoelingen. Amsterdam: Boom
   • 1998: De erfenis van de utopie. Baarn: Ambo.
   • 1995: Natuur tussen mythe en techniek. Baarn: Ambo.
   • 1988: Het rijk van de schaarste: Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault. Baarn: Ambo.
   • 1984: Arbeid, een eigenaardig medicijn. Baarn: Ambo.
   • 1979: De markt van welzijn en geluk: Een kritiek van de andragogie. Ambo.
   • 1975: Filosofen van de derde wereld: Frantz Fanon, Che Guevara, Paulo Freire, Ivan Illich, Mao Tse-Toeng. Bilthoven: Ambo
   • 1973: De uitgestelde revolutie: Over ontwikkeling en apartheid. Baarn: In den Toren.
   • 1969: Camus: De moed om mens te zijn. Utrecht: Ambo.
   • 2001: American Philosophy of Technology: the Empirical Turn. Bloomington/Minneapolis: Indiana University Press (vert. van Van stoommachine tot cyborg)
   • 1997: Van Stoommachine tot cyborg; denken over techniek in de nieuwe wereld. Baarn: Ambo
   • 1993: Deugt de ethiek. Medische, mlieu- en bedrijfsethiek tussen trend en traditie. Baarn: Uitgeverij Gooi en Sticht.
   • 1992: De maat van de techniek: Zes filosofen over techniek, Gunther Anders, Jacques Ellul, Arnold Gehlen, Martin Heidegger, Hans Jonas en Lewis Mumford. Baarn: Ambo (met Pieter Tijmes en Paul van Dijk)
 • Van Nijnatten
  • Naam: Van Nijnatten
  • Voornaam: Carol
  • Hoe opgespoord: Hij stond bij een bron in mijn artikel.
  • Functie: Prof aan Radboud universiteit nijmegen, ontwikkelingspsycholoog
  • Contactgegevens:Hier kan je contact opnemen met Carol Van Nijnatten
  • Publicaties:
   • 2004: Opvoeding, taal en continuïteit. Amsterdam: Boom.
   • 2005: Op verhaal komen.
 • Boutellier
  • Naam: Boutellier
  • Voornaam: Hans
  • Hoe opgespoord: Hij is auteur van mijn artikel
  • Functie: Algemeen directeur Verwey-Jonker instituut, Prof aan Vrije universiteit Amsterdam
  • Contactgegevens: Hier kan je contact opnemen met Hans Boutellier
  • Publicaties:
   • 2005: Meer dan veilig: over bestuur, bescherming en burgerschap. Den Haag: Boom juridische gegevens.
   • 1993: Solidariteit en slachtofferschap: De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur
   • 2002: De veiligheidsutopie: Hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf.
 • Vragen:
 • Wie moet zich volgens u binnen de hulpverlening bezig houden met de bestrijding van criminaliteit?
 • Ziet u de stijgende onveiligheidsgevoelens als een louter subjectief voorval?
 • Wat is volgens u de beste oplossing in kader criminaliteitsbestrijding?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License