Scriptie

Hier vindt u de scriptie van onze eerste fase.

Inhoud

Voorwoord
Conceptualisering fase 1
1. OVERLAST
1.1. Algemene begripsomschrijving
1.2. Verschillende soorten
1.2.1. Criminele Overlast
1.2.2. Overlast van de openbare orde
1.2.3. Audiovisuele overlast
1.3. Verschillende oorzaken
1.3.1. Oorzaak bij overlastveroorzaker of ‘slachtoffer’
1.3.2. Toenemend individualisme
1.3.3. Toenemende intolerantiedrempel
1.3.4. Verschillende manier van leven
1.3.5. Vuilnis
1.3.6. Alcohol en druggebruik
1.3.7. Rondhangende jongeren
1.3.8. Derden
1.3.9. Sociale oorzaken
1.4. Betrokken partijen
1.5. Gevolgen
1.6. Oplossingen

2. CRIMINALITEIT
2.1. Algemene begripsomschrijving
2.2. Verschillende soorten
2.2.1. Geweldsdelicten
2.2.2. Vermogensdelicten
2.2.3. Vandalismedelicten
2.2.4. Vermogenscriminaliteit
2.2.5. Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde
2.2.6. Geweldsmisdrijven
2.2.7. Verkeersmisdrijven
2.2.8. Kunstcriminaliteit
2.2.9. Witte boordencriminaliteit
2.3. Verschillende oorzaken
2.3.1. Het gezin
2.3.2. Buurt, school en leeftijdsgenoten
2.3.3. Dichtbevolkte buurten
2.3.4. Verminderde politieaandacht
2.3.5. Interfaces
2.3.6. Alcohol en drugs
2.3.7. Aangeboren
2.4. Gevolgen
2.4.1. Gevolgen voor de slachtoffers
2.4.1.1. Financiële en materiële gevolgen
2.4.1.2. Fysieke gevolgen
2.4.1.3. Psychologische gevolgen
2.4.1.4. Victimisering als vernietiging van basisschema’s
2.4.1.5. Sociale consequenties en maatschappelijke slachtofferbejegening
2.4.2. Gevolgen voor de dader
2.4.3. Gevolgen voor de maatschappij
2.5. Aanpak
2.6. Betrokken partijen
2.6.1. Dader, mededader, medeplichtige
2.6.2. Betrokken partijen bij dader, mededader, medeplichtige
2.6.2.1. Politierechtbank
2.6.2.2. Correctionele rechtbank
2.6.2.3. Het hof van assisen
2.6.3. Slachtoffer
2.6.3.1. Juridische hulp
2.6.3.2. Emotionele hulp

3. VEILIGHEID
3.1. Algemene begripsomschrijving
3.2. Soorten veiligheid
3.2.1. Objectieve veiligheid
3.2.2. Subjectieve veiligheid
3.2.3. Sociale veiligheid
3.2.4. Fysieke veiligheid
3.2.5. Criminaliteit en leefbaarheid
3.2.6. Externe veiligheid
3.2.7. Interne veiligheid
3.2.7. Safety en security
3.3. Integrale veiligheid
3.3.1. Algemene begripsomschrijving
3.3.2. Ontstaan van integrale veiligheid
3.3.3. Betrokken partijen
3.3.4. De veiligheidsketen
3.4. Onveiligheid
3.4.1. Algemene begripsomschrijving
3.4.2. Oorzaken
3.1.1. Maatregelen
3.1.1.1. Curatieve maatregelen (niveau 4)
3.1.1.2. Specifieke preventie (niveau 3)
3.1.1.3. Algemene preventie (niveau 2)
3.1.1.4. Fundamentele preventie (niveau 1)
3.1.1.5. Maatschappelijke context (niveau 0)

4. UITGAANSBUURT EN OMGEVING
4.1. Begripsomschrijving uitgaansbuurt
4.2. Begripsomschrijving omgeving

5. ACTOREN
5.1. Politie
5.1.1. Organisatie
5.1.2. Aanpak overlast
5.1.3. Zonaal veiligheidsplan
5.2. Gerechtelijke overheid
5.3. Privébewaking
5.3.1. Bewaking in de uitgaansbuurt
5.4. Camerabewaking
5.5. Bestuurlijke overheid
5.6. Buurtinformatienetwerk (BIN)
5.7. Horeca
5.8. Andere diensten en middelen
5.8.1. Brandweer
5.8.2. Gemeentelijke diensten
5.8.3. Raden

6. OVERLAST IN UITGAANSBUURTEN

7. CRIMINALITEIT IN UITGAANSBUURTEN

BIJLAGE I: Informatie brandweerdienst
BI/BP

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License