Polle DRUYTS

Op deze pagina vindt u mijn onderwerpsverkenning, powerpoint en synthese.

Hallo, ik ben Polle Druyts. Ik ben 18 jaar en woonachtig te Merksplas. Vorig jaar studeerde ik Sociaal-Technische Wetenschappen. Ik heb besloten om Maatschappelijke Veiligheid te studeren omdat die opleiding het dichts bij mijn interesseveld aansluit.

Het artikel dat ik koos komt uit het tijdschrift ‘politiejournaal’ jaargang 2008 (6). Het artikel is getiteld: Een kritische kijk op de gas-wetgeving. Het artikel werd geschreven door Marc Cools.

Citaat: Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie
maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor
150 miljoen euro aan games verkocht. M et de consoleverkoop
erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan
200 miljoen euro.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License