Onderwerpsverkenning

Cameraratoezicht in de openbare ruimte. Weten mensen wel dat er camera's zijn, en voelen zij zich er veiliger door?

Referentie

EIJK A., KANNING G. & MOLENAAR A. (Ea). Cameratoezicht in de openbare ruimte. Weten mensen wel dat er camera’s zijn, en voelen zij zich er veiliger door. In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 5, nr. 3, 2006.

Context

Het artikel dat ik gekozen heb komt uit het vaktijdschrift ‘Tijdschrijft voor Veiligheid’. Het artikel over dit onderzoek is geschreven door studenten met hun begeleider van het Nederlandse Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Auteur

Bij de auteurs Annita van Eijk, Gilian Kanning, Alexandra Molenaar, Margreet Strijbos vinden we in het artikel geen informatie over hen terug. Ook niet als we hen googelen.
Als we de auteur googelen dan vinden we niks terug.
Als we echter Wim Bernasco op het internet zoeken dan vinden we terug dat hij als criminoloog en senior onderzoeken verbonden is aan het Nederlandse Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Hij doet onder andere ook onderzoek naar de mobiliteit en spreiding van criminaliteit.
Als we op internet zoeken dan vinden we dat hij nog een onderzoek deed over ‘Inbraak bij de buren’. Hier werd een artikel over geschreven in het ‘Tijdschrift voor Criminologie’ met als titel ‘Is woninginbraak besmettelijk’?

Structuur

A. Er worden maar 3 tussentitels gebruikt. Deze tussentitels gebruikt hij om telkens specifiek informatie te geven over het stukje tekst. De tussentitels in mijn tekst zijn ‘respons en non-respons, ‘bewustzijn van de aanwezigheid van camera’s’, en ‘veilligheidsgevoelens’.
B. Het artikel heeft een vrij logische structuur. De auteurs beginnen het artikel met een inleiding waarin men schrijft dat effectief cameratoezicht bekendheid bij het publiek vereist. Vervolgens vraagt men zich af hoe cameratoezicht werkt en dan pas doet men uit de doeken hoe men te werk is gegaan bij het onderzoek en het verzamelen van de data. Dan toont men via tabellen de resultaten en bediscussieert men de bevindingen van dit onderzoek. Men stelt ook enkele oplossingen om de problematiek te verbeteren. Als laatste vind je de literatuur.
C. In de tekst staan geen voetnoten onderaan de pagina. De bibliografie vind je achteraan de tekst bij literatuur.

Vorm van het artikel

zie artikel

Lijsten

Interessante Bronnen:

College Bescherming Persoonsgegevens (2004). Camera's in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde. Den Haag: Deltahaghe bv.

Flight (2005a). Cameratoezicht is ingewikkeld, effectevaluaties dus ook. Tijdschrijft voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 4, 30-31.

Specialisten:

Geelhoed
Welsh & Farring
Ditton
Flight
Pawson en Tilley
Honness en Charman
Thomas en Thomas
Lanier & Henry
Box, Hale & Andrews

Organisaties:

Het Nederlandse Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Moeilijke woorden:

- Merites : verdiensten
- Idealiter : als ideaal bezien -volmaakt gezien
- Stratificatie : de classificatie van gegevens(zoals bijv.vroegere of huidige schuldvorderingen)volgens orde van grootte
- Appendix : -aanvulling -addendum -bijlage -bijvoegsel
- Vermeende kennis : gewaand, verondersteld, imaginair, zogenaamd

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License