Synthese Niels

Verkeersagressie "Van kwetsende woorden tot gevaarlijke daden"

Dit artikel gaat over de verkeersagressie in België. Eerst geven ze een beschrijving van het algemeen begrip 'agressie'.
Ze bekijken daarnaast ook de meest voorkomende soorten verkeersagressie uit het standpunt van een autobestuurder en van een voetganger. Aan de hand van deze soorten gaan ze statistieken bekijken. De omvang van het probleem onderzoeken. Wetten onderzoeken die daarrond een invloed hebben en daarnaast geven ze ook nog tips voor agenten hoe ze het best met een agressieve weggebruiker kunnen omgaan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License