Juridische Context

GAS-wet
Er zijn een paar wijzigingen aangebracht in de GAS-wet. Zo kwamen minderjarigen beneden de 16 jaar niet langer in aanmerking voor beschermingsmaatregelen. Tegen een 14-jarige die vandalisme pleegde kon men niet meer optreden.
de GAS-wet

WODC
Deze bevat informatie over: corruptie en integriteit, discriminatie en racisme, milieucriminaliteit, ontvoering en stalking, terrorisme, vermiste personen, wapencriminaliteit.
WODC

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License