Jonassynthese

“Jongeren en geweld: een ogenschijnlijke parlementaire evidentie?”

Dat is de titel van mijn gekozen artikel. De auteur Carla Nagels onderzoekt de link tussen jeugd en geweld om daarna tot een link met het jongerengeweld te komen. Ze legt een verband met de politiek en hoe de politiek zijn invloed (on)gewild uitoefent op jongeren. De jongeren krijgen dus vanuit het politiek standpunt een enorme last te verwerken omdat de overheid er van uit gaat dat jongeren vroeg volwassen zijn. Dit kan dan leiden tot stress die dan tot uiting komt tot agressie. Als dit dan tot agressie leidt, dan zijn de straffen meestal niet mals, het rechtssysteem toont dus ook weinig sympathie. Maar de hoofdreden is volgens haar de solidariteit die meer en meer naar de achtergrond verdwijnt. Waar solidariteit vroeger een belangrijke rol speelde in de maatschappij, is dit tegenwoordig maar een luxe.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License