Jonasonderwerpsverkenning

Referentie:
NAGELS, C., Jongeren en geweld: een ogenschijnlijke parlementaire evidentie, Panopticon, jaargang 26, nr. 1, p 45-55.

Context:
Jongerengeweld wordt sinds een vijftiental jaar beschouwd als een maatschappelijk probleem. Wanneer men de media volgt, kom je inderdaad tot de conclusie dat er veel meer over jongerengeweld gesproken wordt. In dit artikel wordt de jongerencriminaliteit in een breder perspectief besproken. De concepten: jeugd en geweld worden gebruikt om de link tussen jongerengeweld te schetsen.

De auteur:
Carla Nagels is een docent aan de universiteit van Brussel. Ze werkt in de afdeling criminologie. Momenteel werkt ze aan één van haar projecten: “L'évolution des comportements délinquants des mineurs dans la modernité avancée (Belgique: 1980-2005): une recherche qualitative.” Ze heeft ook al prijzen gewonnen: “Prix Gabriel Tarde de l'association française de criminologie (AFC) pour l'ouvrage ''Jeunes et violence : une rencontre programmée par la crise de solidarité. Analyse du discours de la Chambre des Représentants de Belgique (1981 à 1999)''.”

Structuur:
A) Tussentitels:
a. Problematiek
b. Methodologisch kader
c. Het discours van de Kamer van Volksvertegenwoordigers onder de loep
genomen
d. Conclusie
e. Bibliografie
f. Noten
B) De structuur is duidelijk en logisch opgebouwd, de theorie wordt beetje bij
beetje opgebouwd en dan volgt een conclusie.
C) De voetnoten worden achteraan opgenomen. Dit is niet storend.

Vorm van het artikel
Zie artikel

Lijst
Interessante bronnen
LOEBER, R., Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: omvang, oorzaken en interventies, Houten, Bohn, Stafleu en Loghum, 2001, 450p.
MELIS, B., Jongeren in de stad: een onderzoek naar vrije tijd en conflict, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1996, p.111-129.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License