Synthese

Mijn artikel, Onderzoek naar de beleving van overlast in Leuven, gaat over hoe bewoners en studenten denken over overlast.
De auteurs beginnen met de verschillende definities van overlast. Ze bekijken deze definitie vanuit twee verschillende standpunten: de juridische en gedragswetenschappelijke definitie van overlast.
In Leuven werden er zes wijken geselecteerd. Bewoners en studenten uit die wijken werden dan geïnterviewd over hun denken en hun standpunten over overlast. Daarnaast werden er sleutelfiguren geïnterviewd die door hun werk of in hun vrije tijd actief bezig zijn rond overlast.
De conclusie die ze konden nemen uit dit onderzoek is dat in de huidige maatschappelijke context overlast wordt bestempeld als een belangrijk samenlevingsprobleem. Maar er zijn nog 3 opmerkingen gemaakt door de onderzoekers.
Eerste opmerking is dat de mensen uit de verschillende wijken eenzelfde definitie geven aan overlast, terwijl ze niet allemaal met overlast of met dezelfde vormen van overlast geconfronteerd worden.
De tweede opmerking is dat studenten en bewoners een verschillende mening hebben over wat overlast al dan niet is.
De laatste opmerking houdt in dat de meningen van de sleutelfiguren vaak niet worden bevestigd door de resultaten van het onderzoek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License