Onderwerpsverkenning

Referentie
GROENEN, A., GOETHALS, J., Onderzoek naar beleving van overlast in Leuven, Panopticon, jaargang 27, nr.2, p.75-86.

Context
Mijn artikel komt uit het tijdschrift Panopticon, het tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk.
Het artikel gaat over een onderzoek naar beleving van overlast in Leuven. Dit onderzoek werd gevoerd aan de hand van een survey-onderzoek. Een survey-onderzoek houdt in dat een groot aantal mensen mondeling, schriftelijk of telefonisch wordt ondervraagd.
Maar in dit onderzoek werden niet alleen de buurtbewoners en studenten ondervraagd, maar ook van personen die beroepsmatig of in hun vrije tijd actief zijn rond de overlastproblematiek.

Auteurs
Dit artikel werd geschreven door Anne Groenen en Johan Goethals. In het artikel bevindt zich een voetnoot dat beide auteurs deel uitmaken van de afdeling Strafrecht, Strafvordering en Criminologie van de universiteit van Leuven.
Via de Libis-catalogus vindt ik veel artikels terug van beide auteurs. Via Google kom ik terecht op de site van de universiteit van Leuven.

Structuur
A. Er zijn zes tussentitels. De tussentitels verwijzen duidelijk waarover het gaat in de volgende alinea.
B. De structuur is zeer logisch. Zoals elk artikel beginnen ze met een inleiding en leggen ze uit waarom ze dit onderzoek voerden. Dan komt er een tussentitel en leggen ze het begrip ‘overlast’ uit. Daar bouwen ze dan op verder en leggen ze uit welk type onderzoek ze gebruiken en waarom. Dan volgen er 3 stukken waarin ze de resultaten van het onderzoek vertellen.
In de laatste alinea trekken ze de conclusies.
C. Doorheen de tekst zijn er enkele voetnoten opgenomen om zo de tekst te verduidelijken. Maar de echte bibliografie bevindt zich op het einde van het artikel. Die bibliografie is zoals het moet alfabetisch gerangschikt en duidelijk. Ik vind het persoonlijk goed dat ze de voetnoten gebruiken om de tekst te verduidelijken, zo leest het ook wat vlotter. Moesten ze die voetnoten gebruiken voor hun bibliografie, zou je teveel afgeleid zijn van de tekst.

Vorm van het artikel
Zie artikel

Lijst

Interessante bronnen
GROENEN, A., VAN WELZENIS, I., Onderzoek naar het fenomeen steaming. Een nieuw criminaliteitsprobleem of een nieuwe term voor een oud probleem?, KU Leuven, 1999, 198p.

LOEBER, R., Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: omvang, oorzaken en interventies, Houten, Bohn, Stafleu en Loghum, 2001, 450p.

MELIS, B., Jongeren in de stad: een onderzoek naar vrije tijd en conflict, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1996, p.111-129.

Organisaties
Universiteit van Leuven
Politie
Buurtverenigingen
Jeugddiensten
Stadswachten
Welzijnsdiensten

Specialisten
Dit zijn de mensen van de verschillende organisaties die hun mening vertellen over overlast en de auteurs die dit onderzoek gevoerd hebben.

Moeilijke woorden

Steaming
Steaming is een vorm van geweld die een groep personen over een individuele persoon uitoefent. Gewoonlijk zijn zowel de daders als de slachtoffers jongeren, vooral jongens.
(http://www.klasse.be/leraren/archief.php?id=9624)

Survey-onderzoek
Het gaat om onderzoek waarbij op systematische wijze vragen worden gesteld aan een (vaak groot) aantal mensen. Die vragen meten meningen, motieven, gedrag of andere kenmerken van die mensen. Met de antwoorden kunnen vervolgens de karakteristieken van een groep mensen in kaart worden gebracht. (http://www.survey-onderzoek.nl/survey.html)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License