Beschikking krijgen en meer zoeken

Publicaties binnen handbereik
BEKE, B.M.W.A., DE HAAN, W.J.M., TERLOUW, G.J., Geweld op straat, Den Haag, Ministerie van Justitie, 2001, 157p.

DECORTE, T., Omtrent de interpretatie van het begrip drugsoverlast in beleidsteksten, in CASSELMAN, J., GOETHALS, J., GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F., VERVAEKE, G., WALGRAVE, L. (eds.), Veiligheid, een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk, Brussel, Politeia, 2001, p.217-233.

HOEFNAGELS, G.P., KARMAN, E.J. (eds.), Vandalisme. Verschijnsel en bestrijding, Alphen aan den Rijn, Brussel, 1986, 114p.

LOEBER, R., Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: omvang, oorzaken en interventies, Houten, Bohn, Stafleu van Loghum, 2001, 450p.

VAN DEN BROECK, T., RAES, A., Het leven zoals het is: veiligheid en leefbaarheid vanuit de buurt bekeken, Custodes, 2000, p.33-57.

Kranten

Studentenclub tegen camera in studentenbuurt
Overlastboete voor zwartrijders op trein
Politie mag voortaan mobiele bewakingscamera's gebruiken
Burgemeester sluit horecazaak in uitgaansbuurt Oostende
Belgisch-Nederlandse drugspatrouilles op de trein

Tijdschriften
GROENEN, A., GOETHALS, J., Onderzoek naar beleving van overlast in Leuven, Panopticon, jaargang 27, nr.2, p.75-86.

DE WREE, E., VERMEULEN, G., CHRISTIAENS, J., (Strafbare) overlast door jongerengroepen in het kader van openbaar vervoer, Panopticon, jrg. 26, nr.6, p.7-26.

Eindwerken
DEMEYERE, I., Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak, Katho-Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2007, 95p.

BEERNAERT, P., Overlast is als de flikken de jonge gasten lastig vallen: voor- en naschoolse tieneropvang in het jeugdwerk: antwoord op of creatie van overlast?, Katho-Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2005, 50p.

Monografieën
DENKERS, F., Van kwaad tot beter: over verweer tegen overlast, Koninklijke Vermande, Lelystad, 1990, 178p.

DECORTE, T., DE RUYVER, B., PONSAERS, P., Drugs en overlast: studie van het fenomeen, de beheersing en de effecten van druggerelateerde overlast en dit vanuit verschillende invalshoeken, Academia Press, Gent, 2004, 335p.

VERBEEK, M., VAN HEDDEGHEM, K., Handboek gemeentelijke administratieve sancties: de bestuurlijke aanpak van overlast, Politeia, Brussel, 2005.

ALBERS, C., TELLER, M., Luisteren naar mensen over onveiligheid: algemeen verslag over onveiligheidsgevoelens, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 2006, 226p.

BEKE, B.M.W.A., VAN WIJK, A.P., FERWERDA, H.B., Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld: tussen rondhangen en bendevorming, Uitgeverij SWP, Amsterdam, 2000, 156p.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License