Synthese

De deur gewezen: ‘Ervaringen van allochtonen jongeren met discriminatie in het Haagse uitgaansleven’

Uitgaan is voor jongeren een manier om contact te hebben met anderen. Het is een sociale activiteit. De gemeente Den Haag deed een onderzoek over wat de jongeren vinden van het uitgaansleven in Den Haag. Allochtone respondenten vertelden dat ze regelmatig afwijzende opmerkingen krijgen. De portiers selecteren vaak op etniciteit, ras en afkomst. Vaak worden ze zonder enige uitleg geweigerd. Bij de allochtone jongeren merken we verschillende reacties op: woede en verzet en, anderzijds, berusting. Soms gaan ze net een extra beleefde houding aannemen. Sommige allochtonen worden zo vaak geweigerd dat ze vluchten naar andere steden om een stapje in de wereld te zetten. Anderen laten het uitgaansleven voortaan gewoon links liggen: ‘Er is toch geen lol meer aan’, zo klinkt het. Ze voelen zich beledigd en vooral machteloos. Een discriminerend deurbeleid is een ernstig sociaal probleem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License