Oefenboek

Oefeningen Word
Oefeningen Excel
Oefeningen Powerpoint
Oefeningen Refereren

Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie
maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor
150 miljoen euro aan games verkocht. M et de consoleverkoop
erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan
200 miljoen euro.

BERLOZNIK R. viWTA Dossier nr. 14 GAME ON! We krijgen er niet genoeg van. Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA), Vlaams Parlement. http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/downloads/dossier_jongeren_en_gaming_viwta.pdf, geraadpleegd op 13.01.2010; 5 p.

Klik hier voor de volledige publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License