Synthese Ismail

Dit artikel is gebaseerd op gegevens uit een zelfrapportagestudie van 3281 jongeren uit de eerste graad van het Gemeenschappelijke Secundair Onderwijs in 23 scholen. De leerlingen liepen op het moment van de bevraging school in de fusiegemeente Antwerpen. De eerste graad omvat het eerste en tweede middelbaar van het Gemeenschappelijk Secundair Onderwijs in België. In de eerste van het G.S.O worden jongeren opgeleid met oog op het kiezen van een latere studierichting (ASO, TSO, BSO, KSO) vanaf de tweede graad. Er werd dus een onderzoek opgestart in verschillende scholen op de kijk op de toekomst van de jongeren. Binnen elke school werden alle jongeren, die op het moment van de afname aanwezig waren, bevraagd. Voorafgaand werd hen gevraagd of zij bereid waren deel te nemen aan het destijds lopende onderzoek en werd hun de doelstelling daarvan uiteengezet. Weigering tot deelname kwam nauwelijks voor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License