Ilse synthese

Mijn artikel draagt de titel: toename criminaliteit en onveilig gevoel. Toch is dit volgens mij geen goede weerspiegeling van de inhoud van het artikel.

De laatste jaren is onveiligheid steeds belangrijker geworden. Hans Boutellier toont met dit artikel aan waarom maatschappelijk werk zich met het veiligheidsvraagstuk moet bezighouden.

Vroeger werd veiligheid vooral als een taak van politie en justitie gezien, maar omdat maatschappelijk werkers ook met 'de mens' werken is het belangrijk dat zij zich ook in veiligheid specialiseren. Uiteindelijk zijn het deze personen die de opvolging doen van de mensen die bij de politie terecht komen.
Politie en justitie doen de vaststellingen en vervolging, maar niet echt de opvolging van misdadigers.

Om tot een daling te komen van de criminaliteitscijfers is het belangrijk dat de maatschappelijk werkers weten hoe ze met delinquenten moeten omgaan zodat ze niet recidiveren.

Hier kunt u mijn powerpoint vinden van mijn artikel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License