Hanne Powerpoint

Powerpoint van het artikel: Recidive na de Glen Mills School. Kan een groepsgerichte aanpak verdere criminaliteit bij jeugdigen voorkomen?

Klik hier om mijn powerpoint te vinden

Klik hier om terug te keren naar mijn onderwerpsverkenning
Klik hier om opnieuw mijn synthese te bekijken
Klik hier om meer informatie te vinden in verband met het artikel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License