Hanne Onderwerpsverkenning

Recidive na de Glen Mills School. Kan een groepsgerichte aanpak verder criminaliteit bij jeugdigen voorkomen?

Referentie

BEIJERSBERGEN. K. & WARTNA. B Recidive na de Glen Mills School. Kan een groepsgerichte aanpak verder criminaliteit bij jeugdigen voorkomen? In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 7, nr. 3, 2008.

Context

Mijn gekozen artikel komt uit het vaktijdschrift ‘Tijdschrift voor Veiligheid’. Het artikel over dit onderzoek werd geschreven door Drs. K.A. Beijersbergen (junior onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en Drs. B.S.J. Wartna (senior onderzoeker bij het WODC).

Auteur

A. Het artikel werd geschreven door K.A. Beijersbergen (junior onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en B.S.J. Wartna (senior onderzoeker bij het WODC).

B. K. Beijgersbergen is werkzaam bij de afdeling Criminaliteitspreventie, Slachtofferzorg, Jeugdbescherming en Sanctietoepassing (CRSA)

B. B.S.J. Wartna is werkzaam als onderzoeker: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

C. Deze twee auteurs hebben uiteraard nog boeken geschreven:

 • BEIJERSBERGEN, K.A., & WARTNA, B.S.J. (2007). Recidive na discriminatie. Een onderzoek naar de strafrechtelijke recidive onder daders van discriminatiedelicten. Den Haag: WODC.
 • WARTNA, B.S.J., BEIJERSBERGEN, K.A., BLOM, M., TOLLENAAR, N., WEIJTERS, G., ESSERS, A.A.M., ALMA, S.M., & ALBERDA, D.L. (2008). Recidivebericht 1997-2004. Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Den Haag: WODC.
 • WARTNA, B.S.J., BLOM, M., & TOLLENAAR, N. (2008). De WODC-Recedivemonitor, derde herziende versie. Den Haag: WODC
 • WARTNA, B.S.J., KALIDIEN, S., TOLLENAAR, N., & ESSERS, A.A.M. (2006). Strafrechtelijke recidive van jongeren uit justitiële jeugdinrichtingen. Den Haag: WODC, fact, sheet 2006-7
 • WARTNA, B.S.J., KALIDIEN, S., & ESSERS, A.A.M. (2006). Replicatie recidivemeting JJI Den Engh. De uitkomsten van de SocioGroepsStrategie in termen van Strafrechtelijke recidive. Den Haag: WODC
 • WARTNA, B.S.J. (2004). Bekenden van justitie Den Haag: Boom
 • WARTNA, B.S.J. (2005). Evaluaties van daderprogramma’s Den Haag: Boom
 • WARTNA, B.S.J. (2005). Buiten behandeling Den Haag: Boom
 • WARTNA, B.S.J. (2009). In de oude fout Den Haag: Boom

Strutuur

A. Mijn artikel is 14 pagina’s lang, inclusief de literatuurlijst. Eerst is er een algemene inleiding waarover het artikel gaat. Dan is het artikel opgebouwd uit vijf verschillende titels. De derde en de vierde titel zijn onderverdeeld in kleine subtitels. De inhoudsopgave ziet er als volgt uit:

1. Inleiding
2. Eerder onderzoek
3. Methode
Onderzoeksgroep
Procedure
Operationalisering van recidive
Verwachte recidive
4. Resultaten
Achtergrondkenmerken
Prevalentie van recidive
Recidivefrequentie
5. Conclusie en discussie

B. Het artikel kent een duidelijke, logische structuur. Bij de resultaten worden er grafieken en schema's weergegeven.

C. Er zijn geen voetnoten van auteurs onderaan de tekst, maar er zijn wel verwijzingen naar woorden of zinnen zodat we informatie kunnen verkrijgen. Achteraan de teskt bevindt zich de literatuurlijst, dit vind ik handiger dan telkens onderaan de tekst.

Lijsten

1. Interessante bronnen:

 • BOGAART, P.H.M. van den, MESMAN SCHULTZ, K., & MUIJEN, H. (2003). De Glen Mills School: onderzoeksresultaten betreffende achtergronden van de studenten en de behandelingsresultaten Groningen: E&M Syntax
 • FARRINGTON, D.P., DITCHFIELD, J., HANCOCK, G., HOWARD, P., JOLLIFFE, D., LIVINGSTON, M.S., & PAINTER, K.A. (2002). Evaluation of two intensice regimes for young offenders Londen: Home Office.
 • HILHORST, N. & KLOOSTER, E. (2004). Programma-evaluatie van de Glen Mills School Amsterdam: DSP-groep
 • INSPECTIE JEUGDZORG & INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS (2007). Veiligheid binnen de Glen Mills School. Onderzoek naar de Glen Mills School, onderdeel van de Hoenderloo Groep Utrecht: Ispectie Jeugdzorg
 • LAAN, P.H. van der (2004). Glen Mills leert jongeren niets goeds De Volkskrant
 • MESMAN SCHULTZ, K., BOGAART, P.H.M. van den, & MUIJEN, H. (2001). De Glen Mills School: onderzoek naar twee jaar implementatie, ontwikkeling en uitvoering van het programma en de effecten ervan Leiden: WOJ / COJ
 • VELZEN, K. van, & BROEKHUIJS, S. (2008). Zwartboek. Glen Mills School. School voor winnaars? Een politiek experiment met probleemjongeren Rotterdam: SP
 • VOGELVANG, B., KNIBBE, C., VELDKAMP, A., & VELTKAMP, E. (2006). Respect voor jezelf. De theorie van het programma van de Glen Mills School Amsterdam: SWP

2. Organisaties:

 • Het Adviesbureau van Montfoort
 • Het justitiële jeugdbehandelinrichting (JJI-behandel)
 • Het Kabinet Balkenende II
 • Het Ministerie van Justitie
 • Het Onderzoeksbureau E&M Syntax
 • Het Openbaar Ministerie (OM)
 • Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • De DSP-groep (de socialitische partij)
 • De Glen Mills School (GMS)
 • De Inspecties van Jeugdzorg en Onderwijs

3. Onderzoekers, wetenschappers en specialisten:

 • ANDREWS (2001)
 • BLOM (2008)
 • VAN DEN BOGAART, MESMAN SCHULTZ & MUIJEN (2003)
 • DUBNOV (1986)
 • FARRINGTON, DITCHFIELD, HANCOCK, HOWARD, JOLLIFFE, LIVINGTON & PAINTER (2002)
 • GRISSOM (1989)
 • HILHORST & KLOOSTER (2004)
 • VAN DER LAAN (2004)
 • NIEUWKERKE & ONNINK (1998)
 • VELZEN & BROEKHUIJS (2008)
 • VOGELVANG, KNIBBE, VELDKAMP & VELTKAMP (2006)
 • WARTNA, KALIDIEN, TOLLENAAR & ESSERS (2006)

4. Moeilijke woorden:

 • Frequentie: het aantal nieuwe justitiecontacten dat recidivisten hebben opgedaan na het verblijf in de inrichting
 • Ots: Object Transaction Service, ondertoezichtstelling
 • Prevalentie: een deel van een groep dat opnieuw in aanraking komt met justitie
 • Prognose: recidivemeting aan de hand van sekse, leeftijd bij uitstroom, leeftijd bij eerste veroordeling, etniciteit, aantal eerdere veroordelingen en type delict
 • Recidive: het opnieuw plegen van een misdrijf waarop het OM of de rechter met een geldige afdoening heeft gereageerd
 • Recidivemonitor: langlopend proces waarin jaarlijkse metingen worden verricht onder verschillende daderpopulaties
 • Recidivereductie: een afname van recidive
 • Survivalanalyse: een techniek die rekening houdt met verschillend in de observatietermijn
 • Vermogensdelict: delict tegen iemands eigendom of bezit (oplichting, fraude, diefstal)

Klik hier om mijn synthese te bezichtigen
Klik hier om mijn powerpoint te bekijken
Klik hier om meer informatie te vinden in verband met het artikel

Klik hier om info over mijn bronnen te vindenbronnen (Excel)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License