Synthese

Synthese
Over overlast gesproken, van spraakverwarring naar een integrale aanpak.

Mijn artikel gaat over de defintie van overlast. In het artikel bespreken ze wat
we eigenlijk mogen of kunnen verstaan onder overlast. Men bespreekt er het integraal
overlastbeleid in en wat er de problemen van zijn. Vervolgens wordt er gezocht naar een benadering van een definitie, en worden de vormen van overlast besproken.
zoals fysieke overlast en sociale overlast.
En als laatste wordt er een analyse gemaakt van alle problemen die zich in verband met dit onderwerp voordoen.


BEGINPAGINA
NAAR ONDERWERPSVERKENNING
NAAR POWERPOINT

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License