Onderwerpsverkenning
  • Referentie:

GROENEN, A., GOETHALS, J., Over overlast gesproken, van spraakverwarring naar een integrale aanpak, Politiejournaal-Politieofficier , Maart 2005, nr.3, p.4-10

  • Context:

Mijn artikel komt uit een tijdschrift met de naam Politiejournaal-Politieofficier, uitgegeven in Maart 2005. Het artikel gaat over de verschillende soorten van overlast die men vindt in de gemeentes of steden waar je woont. En uiteindelijk maken ze een analyse over hoe men tot een actieplan kan komen door het bestuderen van cijfers en onderliggende oorzaken.

  • Auteurs:

Mijn artikel werd geschreven door Johan Goethals en Anne Groenen. Beiden maken deel uit van de afdeling criminologie op de universiteit van Leuven. Johan Goethals is hoogleraar en Anne Groenen Assistent op deze afdeling.
Op deze LIBIS catalogus vind je nog verschillende artikels van deze auteurs, een voorbeeld ervan werd zelfs gebruikt door een collega op deze Wiki.
Wanneer je deze namen intypt op zoekmachines zoals google, krijgt men als eerste website de LINC van de universiteit leuven.

  • Structuur:

A - Ja er zijn tussentitels met elk verschillende ondertitels.
B – Het is makkelijk iets terug te vinden in het artikel door gebruik van die ondertitels. Hierdoor krijg je een heel logische opbouw.
C – Op elke pagina staan de voetnoten onderaan. Het is jammer dat het document geen bibliografie had, omdat je nu toch een beetje onordelijk moet gaan zoeken in de pagina's.

  • Vorm van het artikel:

Zie artikel.

  • Lijst:

Interessante bronen :

T. DECORTE, B. DE RUYVER, P. PONSEARS, AC. LACROIX, S. LAUWERS, P. TUTELEERS, Drugs en overlast, Gent, Academia Press, 2004, 5

J. ACKEART, M. VAN CRAEN, Veiligheidsscan, Ontwikkeling instrument en proefproject in de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo. Diepenbeek, Limburgs Unversitair Centrum, 2004

T. VAN DEN BROECK, A. RAES, “ Het leve zoals het is” Veiligheid en leefbaarheid vanuit de buurt bekeken, Custodes 2000, 2, 47

Organisaties :

Binnenlandse Zaken
Justitie
Gemeente
GAS Mederwerkers
Politie

Specialisten:

Johan Goethals
Anne Groenen

Moeilijke Woorden:

Coherente - co•he•rent bn; samenhangend
Discrepantie - dis•cre•pan•tie de; tegenstrijdigheid / verschil
Perceptie - per•cep•tie de; waarneming


BEGINPAGINA
NAAR SYNTHESE
NAAR POWERPOINT

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License