synthese

Synthese artikel:

Het artikel dat ik koos tracht een verduidelijking te geven over de gemeentelijke administratieve sancties. Om de GAS wetgeving te kunnen schetsen geeft de auteur eerst een duidelijke context mee. Zo legt hij uit dat de GAS wetgeving in hoofdzaak er is gekomen om overlast tegen te gaan, hij legt dus ook uit wat men bedoeld met overlast. Na deze context vorming geeft hij het ontstaan van de wet. De eerste wetgeving werd gevormd in 1999. De wet werd nog eens aangepast in 2004 en verduidelijkt in 2005. Nu de lezer het ontstaan weet gaat de auteur ook zijn eigen visie op de GAS wetgeving geven. Hij formuleert twee bedenkingen. Zijn eerste bedenking is hoe men kan weten welk bedrag ( boete) overeenkomt met een bepaald gedrag. De tweede bedenking die hij formuleert is dat als gemeentes zelf boetes mogen vragen dan verhinderd dat de uitvoer van de hoofdtaak van de regering: roof of belasting versus bescherming. Hiermee bedoeld hij dat de burger de regering niet meer beschouwt als een orgaan dat hem beschermt maar enkel als een bestraffend orgaan.
Hij besluit dat het beter zou zijn wanneer de federale regering en de gemeentelijke besturen de validatie van de boetes overeenkomen en daarbij ook het juiste gebruik van deze wetgeving wordt meegedeeld. Zo is de federale regering zelf ook op de hoogte van het gebruik van de gemeentelijke administratieve sancties.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License