Polleonderwerpsverkenning

Onderwerpsverkenning:

Context:
Het artikel dat ik gebruikte voor deze opdracht komt uit een tijdschrift van de Belgische politie.
Het bevat artikels over het totale werkveld van politie. De bedoeling van het tijdschrift is de personen die zich betrokken voelen tot het werkveld te kunnen informeren en of boeien.

Auteur:
A. Wie schreef de tekst?:
De tekst werd geschreven door Marc Cools. Hij is professor aan de universiteit Gent en aan de Vrije Universiteit Brussel.

B. Wat vind je op het internet over de auteur?:
De auteur van het artikel heeft al meerdere lezingen gedaan en boeken uitgegeven. De lezingen en boeken gaan meestal over de wetgeving, en wat die inhoudt voor de burgers en de politie.

C. Wat vertellen de catalogi over de auteur?:
De auteur van het artikel dat ik gekozen heb heeft al meerdere boeken uitgebracht.
Een aantal daarvan zijn: Privé detectives: de ontwikkelingen inzake private opsporing, European Journal of intelligence studie. Capita Selecte, Contemporary issues in the empirical study of crime, en nog veel meer. De auteur heeft dus al ervaring met het maken van artikels en boeken.

Structuur:
A. wat zijn de tussentitels?:
1. Het begrip ‘overlast’
2. De juridische aanpak van overlast
3. de gemeentelijke administratieve sanctie als belasting
4. de realiteit van de over(heids)last

B. Heeft het artikel een duidelijke structuur?:
Ja, ik vind het een heel duidelijk opgebouwd artikels met voldoende tussentitels en goed gebruik van alinea’s.

C. Waar zijn de voetnoten geplaatst?:
Achteraan en in de tekst, dit is best wel handig want je weet direct waar de informatie vandaan komt.

Interessante bronnen:

- de ministeriële omzendbrief 2 mei 2001OOP: omzendbrief inzake overlast
- wet 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties
- wet 17 juni 2004 tot wijziging van de GAS wet

organisatie betrokken bij het thema:

- de politie (federaal en lokaal): veiligheidsorgaan dat toekijkt op het naleven van de wet
- de federale regering: het beleidsorgaan op landelijk niveau
- gemeentelijke besturen: de besturing van gemeentes.
- gemeenschapswachten: personen met de functie om overlast en hinder te voorkomen. Zij maken gebruik van de GAS wet

specialisten:

- Van Malderen en Vermeulen: specialisten inzake de GAS wetgeving
- Freya van den Bossche: ( lid SP.A) en voormalig minister binnenlandse zaken
- Tony van Parys: (CD&V) voormalig minister van justitie
- Patrick Dewael: (open VLD) voormalig minister van binnenlandse zaken
- Laurette Onkelinkx: (PS) voormalig minister van justitie
- Ferdinand Grapperhaus: jurist en redacteur van de tijdschriften: ondernemingsrecht en sociaal recht

Definities en moeilijke woorden:

- Lik-op-stuk beleid: direct bestraffen van overtredingen
- Schabouwelijk: zeer bedenkelijk, gruwelijk
- Publiekrechtelijk voorschrift: een voorgeschreven actie bij het uitvoeren van een wet
- Pecuniair: geldelijk
- Natuurrechten van een persoon = het leven of de fysische en/of de psychische integriteit, de vrijheid en de eigendom van een persoon
- Coercion: dwangactie
- Veiligheidsdiscoursen: veiligheidsbeleid
- Orwelliaanse dubbelspraak: tegen de samenleving ingaande tweeduidigheid.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License