Bibliografie

Hanne
BEIJERSBERGEN. K. & WARTNA. B Recidive na de Glen Mills School. Kan een groepsgerichte aanpak verder criminaliteit bij jeugdigen voorkomen? In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 7, nr. 3, 2008.

Jan-Willem
GROENEN, A., GOETHALS, J., Onderzoek naar beleving van overlast in Leuven, Panopticon, jaargang 27, nr.2, p.75-86.

DE WREE, E., VERMEULEN, G., CHRISTIAENS, J., (Strafbare) overlast door jongerengroepen in het kader van openbaar vervoer, Panopticon, jrg. 26, nr.6, p.7-26.

Hendrik
EIJK A., KANNING G. & MOLENAAR A. (Ea). Cameratoezicht in de openbare ruimte. Weten mensen wel dat er camera’s zijn, en voelen zij zich er veiliger door. In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 5, nr. 3, 2006.

Ilse
BOUTELLIER H. Waarom maatschappelijk werk zich met veiligheid moet bezighouden. Toename criminaliteit en onveilig gevoel., In: Maatwerk, jaargang 10 (2003), nr. 6, p. 4-10.

Gunther
GROENEN, A., GOETHALS, J., Over overlast gesproken, van spraakverwarring naar een integrale aanpak, Politiejournaal-Politieofficier , Maart 2005, nr.3, p.4-10

Jonas
NAGELS, C., Jongeren en geweld: een ogenschijnlijke parlementaire evidentie, Panopticon, jaargang 26, nr. 1, p 45-55.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License