Hanne Beschikking krijgen en meer zoeken

Publicaties binnen handbereik:

ZANDBERG, T., VAN DEN BOGAART, P., MESMANS SCHULTZ, K., WAN WIJCK, R., NIJHUIS, G. & Groen, P. Methodiekontwikkeling & onderzoek. SWP, Utrecht, 1994, 67p.

KNIBBE, C. & VOGELVANG, B. Respect voor jezelf : de theorie van het programma van de Glen Mills School. SWP, Amsterdam, 2006, 159p.
Dit boek werd gebruikt om het artikel te vervolledigen.

Internet:

BEIJERSBERGEN, K.A., & WARTNA, B.S.J. (2007). Recidive na discriminatie. Een onderzoek naar de strafrechtelijke recidive onder daders van discriminatiedelicten Den Haag: WODC.

Op deze site vinden we publicatiegegevens en een samenvatting terug van het geschreven boek. Ook kunnen we onderzoeksgegevens bezichtigen.
Klik hier voor meer informatie.

Kranten:

Sp.nl: Van Velzen: Glen Mills School blijkt niet gehoopte toverformule (21/02/08)
Trouw: Glen Mills School stopt omstreden werkwijze (09/04/09)
De Volkskrant: Regime Glen Mills in strijd met de wet (17/03/08)
De Stentor: Glen Mills School staakt omstreden aanpak jongeren (07/04/09)
De Volkskrant: Glen Mills School moet snel dicht (16/02/08)
NRC Handelsblad: Glen Mills stopt groepsdwang als opvoedmethode (07/04/09)

Tijdschriften:

WILTSCHUT, H., Ook rotjongens hebben het niet gemakkelijk: schrijfster over leven in jeugdgevangenis. Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen. 2008, 13, nr. 84, p. 6-9

DE GROOT, I., Greep op jeugdcriminaliteit. De ontwikkeling van een evidence based methodiek voor de aanpak en preventie. Tijdschrift voor Veiligheid. 2007, 6, nr. 4, p. 55 - 58

WARTNA, B.S.J. Recidive-onderzoek in Nederland Tijdschrift voor Criminologie, 1999, nr.1, p. 40 - 56

WARTNA, B.S.J. Recidiveonderzoek en survival analyse Tijdschrift voor Criminologie, 2000, nr.1, p. 2 - 20

Humo: Jonge boefjes: op bezoek in heropvoedingskamp in Nederland (13/05/08)

Eindwerken:

HADAYA, L., De Glen Mills school: een andere aanpak op jeugddelinquentie : een vergelijkend onderzoek tussen de Glen Mills school en De Hutten. Antwerpen, Lessius Hogeschool, Departement Toegepaste Psychologie, 2007, deel IV, 27p.

GADISJA, L., Criminaliteit bij allochtone jongeren : exploratief onderzoek naar de oorzaken van jeugdcriminaliteit bij allochtone jongeren. Antwerpen, Lessius Hogeschool, Departement Toegepaste Psychologie, 2006, deel IX, 58p.

Monografieën:

VANLANDSCHOOT, R., Sluit ze op … : jongeren in de criminaliteit 1400 tot nu., Davidsfonds, 2008, 295p.

Klik hier om terug te keren naar mijn onderwerpsverkenning
Klik hier om mijn synthese opnieuw te lezen
Klik hier om mijn powerpoint nogmaals te zien

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License